De Belgische tak werd opgericht in 1990 door Guy Buyens, bij zijn terugkeer uit Japan, waar hij van de Sohonbu dojo de toestemming had gekregen om Hontai Yōshin Ryū verder te beoefenen en ook te introduceren bij anderen.
De eerste die Guy vervoegde, was Alain Berckmans (die al samen met Guy getraind had in Japan), onmiddellijk gevolgd door Frederic Roncioni, Roger Bissot en Alain Missorten. Enkele jaren later werden zij vervoegd door Sami Mechmech en uiteindelijk werd de school  opengesteld voor andere studenten.

Op 1 januari 2024 heeft Guy Buyens de verantwoordelijkheid voor de Belgische tak overgedragen aan Frederic Roncioni. Guy en Alain blijven deelnemen aan de activiteiten van de tak en ondersteunen Frederic in zijn nieuwe rol.

01 logo
De leden van het eerste uur zijn, sinds het begin van de jaren negentig, continu bezig om de ambitie van de Belgische tak te realiseren. Elk jaar gaan een aantal van onze leden naar Japan om te trainen in de sohonbu dojo.

collage